Συνεργασία

Η συνειδητή επιλογή να ανταλλάσσετε πληροφορίες και πόρους για να βοηθήσετε κάποιον άλλο.

three people cooperating to create a dragons head in Catalyst teambuilding activity Dragons Squad

Η συνεργασία είναι σημαντική στα δίκτυα όπου τα άτομα ανταλλάσσουν σχετικές πληροφορίες και πηγές υποστηρίζοντας τους στόχους των άλλων παρά έναν κοινό στόχο. Κάτι καινούριο μπορεί να επιτευχθεί ως αποτέλεσμα, αλλά ξεκινάει από το κάθε άτομο και όχι από μια κοινή ομαδική προσπάθεια.

Η συνεργασία είναι η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και πόρων όταν η εργασία έχει μοιραστεί μεταξύ των ατόμων ώστε κάθε άτομο να είναι υπεύθυνο για την επίλυση μιας συγκεκριμένης πλευράς της κύριας αναζήτησης. Σε μια ομαδική κατάσταση όπου τα άτομα ολοκληρώνουν διαφορετικές δραστηριότητες, η συνεργασία είναι η επιλογή για την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών και πόρων για να βοηθήσουν κάποιον άλλο. Όταν υπάρχουν πολλές ομάδες που δουλεύουν σε διαφορετικές δραστηριότητες προς μια κύρια αναζήτηση, οι ομάδες μπορεί να επιλέξουν να μοιραστούν ιδέες και υλικό για να βοηθήσουν μια άλλη ομάδα να ολοκληρώσει τη δραστηριότητα της.

Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος δημιουργούν πρόσφορο περιβάλλον για τους ανθρώπους ώστε να συνειδητοποιήσουν και να εκτιμήσουν τις δυνάμεις των συναδέλφων τους. Τα εμπειρικά παιχνίδια μάθησης προσομοιώνουν σενάρια συνεργασίας, όπου ζητείται από όλα τα μέλη μιας ομάδας να κατανοήσουν τις δυνάμεις τους και να αναμειχθούν σε μια διασκεδαστική και χαλαρή κατάσταση. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες επικυρώνουν την έκφραση της ομαδικής εμπειρίας και αργότερα στο μέλλον όταν βρίσκουν τον εαυτό τους να συνεργάζεται σε ένα πραγματικό project στη δουλειά.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας