Διαχείριση Project

Η εφαρμογή των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των εργαλείων και των τεχνικών για να ανταπεξέλθετε σε μια σειρά απαιτήσεων.

project management skills

Τα project έχουν ένα καθορισμένο επιθυμητό αποτέλεσμα, έναν σκοπό και πόρους, μια αρχή κι ένα τέλος. Η διαχείριση ενός project περιλαμβάνει την εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων, τεχνικών, μελών της ομάδας και δεξιοτήτων για να πετύχετε τις απαιτήσεις του project.

Η επιτυχία ενός project βασίζεται στον τρόπο που οργανώνεται, προγραμματίζεται και στο πως αναθέτονται οι δραστηριότητες αλλά και στον τρόπο που γίνονται κατανοητές. Τα project γενικά έχουν αυστηρούς προϋπολογισμούς και χρονικά περιθώρια. Είναι σημαντικό να έχουμε μερικές γνώσεις και εμπειρία δεξιοτήτων διαχείρισης έργων καθώς στους περισσότερους οργανισμούς όλοι οι υπάλληλοι θα πάρουν μέρος σε κάποιο project αργά η γρήγορα ακόμη κι αν δεν είναι υπεύθυνοι έργου. Έρευνες δείχνουν ότι αν έχεις μια βασική γνώση μεθόδων σχεδιασμού και διαχείρισης ενός έργου σε βοηθάει να έχεις πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία και εκτιμάς το ρόλο σου στη συνολική εικόνα.

Η διαχείριση ενός project γίνεται μέσω της καινοτομίας, του σχεδιασμού, της εκτέλεσης, του έλεγχου και ολοκληρώνεται στο τέλος. Καθώς είναι περιορισμένα από τη φύση τους, τα project συνήθως ενώνουν ανθρώπους με διαφορετικές δεξιότητες που μπορεί να μην έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Αυτό επιβάλλει την ανάγκη για δεξιότητες διαχείρισης πόρων κατά τη διάρκεια του project. Επιβάλλει μια μοναδική συγκέντρωση που σχηματίζεται από τους στόχους, τους πόρους και τον προγραμματισμό κάθε project. Άλλες δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχημένη διαχείριση έργου περιλαμβάνουν τη διαχείριση του χρόνου και του σκοπού. Οι υπεύθυνοι των project πρέπει να γνωρίζουν πως να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και τους ενδιαφερόμενους.

Τα εμπειρικά παιχνίδια μάθησης και τα προγράμματα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος επιτρέπουν στα άτομα να βιώσουν από πρώτο χέρι τις πολλές πλευρές ενός project, όπως είναι η εργασία μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια, οι ρόλοι & οι ευθύνες, η εμβέλεια του στόχου και η διαχείριση των αλλαγών, κλπ. Είναι διασκεδαστικά και προκλητικά και δημιουργούν μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους όσους συμμετέχουν. Να μερικά από τα πιο δημοφιλή μας προγράμματα που έχουν ως βάση τη διαχείριση έργου, από δημιουργικές ομαδικές δοκιμασίες όπως είναι η κατασκευή ενός αγωνιστικού αμαξιού από χαρτόνι και η κατασκευή μιας γέφυρας μέχρι επιχειρηματικά παιχνίδια όπως είναι το Creative Juices ή το Peak Performance.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας