Θάρρος

Οι θαρραλέες ομάδες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, δέσμευσης και ακεραιότητας.

courageous teams

Οι θαρραλέες ομάδες λειτουργούν σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, δέσμευσης και ακεραιότητας. Χρειάζεται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και πολύπλοκα έργα μαζί για να επιτύχουν περισσότερα. Μαζί 'επιμένουν' να προχωρήσουν χωρίς φόβο όταν αντιμετωπίζουν προκλήσεις και αλλαγές.

Οι θαρραλέοι εργαζόμενοι έχουν αυτοπεποίθηση. Προσπαθούν περισσότερο, εμπιστεύονται περισσότερο και συζητούν πιο ανοιχτά. Ως μέλος μιας ομάδας, αισθάνονται ότι εκτιμούνται και εκτιμούν τους άλλους. Άτομα που αισθάνονται ότι ή γνώμη τους εκτιμάται και υποστηρίζονται από την ομάδα απομακρύνονται πιο εύκολα από τη ζώνη άνεσής και αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις.

Το θάρρος χρειάζεται χρόνο και πρακτική για να αναπτυχθεί. Και, οι ηγέτες της ομάδας παίζουν ζωτικό ρόλο σε αυτό. Οι ηγέτες πρέπει να επιδεικνύουν μια θετική στάση και να ενθαρρύνουν όλα τα μέλη της ομάδας να μιλήσουν πρόθυμα και να μοιραστούν τις ιδέες τους. Κάντε την ενεργή ακρόαση συνήθεια. Δείξτε ενδιαφέρον για τις απόψεις των άλλων κάνοντας ερωτήσεις. Αναπτύξτε ένα περιβάλλον όπου είναι 'εντάξει' για τους ανθρώπους προκειμένου να αναγνωρίζουν το πότε δεν γνωρίζουν μια απάντηση. Όταν όλοι αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας ομάδας και η γνώμη τους εκτιμάται η δημιουργικότητα και η δυναμική της συζήτησης ρέει.

Οι ηγέτες πρέπει να προωθήσουν την ανοιχτή, ειλικρινή επικοινωνία που εστιάζει στις λύσεις. Δώστε υποστήριξη στα μέλη της ομάδας που τολμούν να συζητήσουν τι δεν λειτουργεί και θέτουν δυνητικά ευαίσθητα θέματα. Η ενεργοποίηση του θάρρους θα επιτρέψει στην ομάδα να περάσει από τα προβλήματα στις λύσεις και να πάρει θαρραλέες αποφάσεις.

Είναι σημαντικό να δημιουργούμε ευκαιρίες προκειμένου να γνωρίσουμε καλύτερα το κάθε μέλος της ομάδας αλλά και την αξία και τις δεξιότητες που φέρνει στην ομάδα. Η κατανόηση και η αποτίμηση των ταλέντων επιτρέπει στις ομάδες να αξιολογούν διεξοδικά και με ακρίβεια τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με ένα σκοπό. Μέσω του χρόνου και των κοινών εμπειριών μπορούν να προβληματιστούν σχετικά με το παρελθόν για την ορθολογική εκτίμηση του κινδύνου, να πάρουν αποφάσεις συνεργατικά και να αποφύγουν τις μη παραγωγικές ενέργειες και συμπεριφορές.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας