Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κάντε τη διαφορά, ενημερώστε και αναδείξτε τις εταιρικές σας αξίες

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, CSR, είναι οι πρωτοβουλίες ενός οργανισμού να αξιολογήσει και να πάρει την ευθύνη για τις επιδράσεις της εταιρείας στο περιβάλλον και την κοινωνική ευεξία. Τα προϊόντα ομαδικότητας της Catalyst είναι σχεδιασμένα να βοηθάνε τις επιχειρήσεις που ενστερνίζονται την ευθύνη για τις εταιρικές τους δράσεις ενθαρρύνοντας ένα θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και εξυπηρετώντας το κοινωνικό καλό.

Η Catalyst Global έχει πραγματικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος. Στην Catalyst το αντίκτυπο αυτό ξεπερνάει τις απλές λέξεις και τις προσδοκίες σας. Η συνεργασία της Catalyst Global με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Προσφορά, Buy1GIVE1 (ή B1G1) μας επιτρέπει να κάνουμε τη διαφορά σε ανθρώπους που μπορεί να μη συναντήσουμε ποτέ. Η B1G1 είναι μια Κοινωνική Πρωτοβουλία κι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο να δημιουργήσει έναν κόσμο γεμάτο προσφορά. Κάθε φορά, οπουδήποτε στον κόσμο κάποιος συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα της Catalyst Global με έναν από τους συνεργάτες του δικτύου της. Η Catalyst Global προσφέρει σε μερικά από τα μεγαλύτερης επιρροής projects της B1G1. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Οι συνεργάτες του δικτύου που είναι μέλη της B1G1 προσφέρουν επίσης κάθε φορά που διεξάγουν ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την προσφορά!

Σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να δείτε τη B1G1. Σε αντίθεση με τα συμβατικά μοντέλα προσφοράς, η B1G1 βοηθάει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο ενσωματώνοντας δραστηριότητες προσφοράς στις καθημερινές επιχειρηματικές τους λειτουργίες για να δημιουργήσουν μοναδικές Ιστορίες Προσφοράς. Κάθε συναλλαγή της επιχείρησης (και ως αποτέλεσμα η καθημερινή σας δραστηριότητα) μπορεί να επηρεάσει τις ζωές των άλλων ακόμη και όταν προσφέρετε 1 μόνο λεπτό από τα χρήματα σας. Για εμάς στην Catalyst, ολοκληρώνει έναν "ενάρετο κύκλο": υπέροχος σχεδιασμός παιχνιδιών, μοναδικό αντίκτυπο σε όλους τους συμμετέχοντες και τις εταιρείες τους κάνοντας υπέροχα πράγματα μαζί με εσάς.

Τα περισσότερα προγράμματα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος της Catalyst μπορούν να σχεδιαστούν για να βοηθήσουν τον αγαπημένο σας φιλανθρωπικό οργανισμό, τον αγαπημένο σας σκοπό, κοινωνικό ή περιβαλλοντικό project και/ή NGO επιτρέποντας σας να πάρετε ενεργό μέρος σε δράσεις που εξυπηρετούν το κοινωνικό καλό και άλλες που ενθαρρύνουν το θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων