Τοποθεσία & Κατάσταση Ανάπτυξης Ομαδικού Πνεύματος

Η περίσταση και ο συγχρονισμός μιας δραστηριότητας ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος επηρεάζει το είδος του προγράμματος που θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό. Κάθε περίσταση έχει τις δικές της ειδικές απαιτήσεις. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την εκδήλωση ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος, θα χρειαστεί να ταιριάξετε τη δραστηριότητά σας στην περίσταση. Στην Catalyst Ελλάδας, έχουμε χωρίσει τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με κάποιες τυπικές περιστάσεις εκδηλώσεων για να σας βοηθήσουμε να βρείτε αυτό που ψάχνετε. Διαλέξτε μια περίσταση και δείτε όλα τα σχετικά προγράμματα.