Επιχειρηματικά Παιχνίδια

Επιταχύνετε την ομαδική μάθηση και ανάπτυξη χρησιμοποιώντας εμπειρικά επιχειρηματικά παιχνίδια.

Τα εμπειρικά επιχειρηματικά παιχνίδια είναι πραγματικές προσομοιώσεις που είναι διαδραστικές, διασκεδαστικές και δημιουργικές. Χρησιμοποιώντας μια μεταφορά από την πραγματικότητα, η εμπειρική ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος δημιουργεί μια «ασφαλή» απόσταση από το εργασιακό περιβάλλον. Είναι διαδραστικά, παρέχουν πρακτικές δραστηριότητες που απαιτούν από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιήσουν τις περασμένες τους εμπειρίες και επίσης να εφαρμόσουν τη δημιουργική σκέψη για να ενδυναμώσουν τις νευρικές συνδέσεις στον εγκέφαλο για αποτελέσματα που θα διαρκέσουν.

Τα επιχειρηματικά παιχνίδια είναι σχεδιασμένα να επικεντρώνονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω μιας διαδικασίας εξάσκησης, επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Αυτά τα βήματα ενισχύουν τη μάθηση και βελτιώνουν την απομνημόνευση των γνώσεων.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να συνεργαστούν ως ομάδα, όπου ο ρόλος κάθε ατόμου είναι σημαντικός. Αυτό ενισχύει την ομαδική δουλειά και αυξάνει την ατομική δέσμευση και τα κίνητρα κάθε ατόμου. Αυτό εξασφαλίζει επιπλέον ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι αυθεντικά και κοινά στην ομάδα.

Σε αυτό το χαλαρό μαθησιακό περιβάλλον, τα άτομα και οι ομάδες μπορούν να πειραματιστούν και να πάρουν ρίσκο. Τα λάθη είναι αναπόφευκτα αλλά είναι ένα σημαντικό μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.

Μια ενημέρωση που ενθαρρύνει την αξιολόγηση και τον στοχασμό είναι απαραίτητη στη διαδικασία της εμπειρικής μάθησης. Έρευνες δείχνουν ότι ενσωματώνοντας πρακτικές εμπειρίες με αφηρημένες έννοιες και μετά συλλογιζόμενοι το αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες ενεργοποιούν περισσότερα τμήματα του εγκεφάλου τους και κάνουν πραγματικές προσωπικές διασυνδέσεις με αυτά που μαθαίνουν. Σκέφτονται τα αποτελέσματα για την ομάδα τους και πως οι μεμονωμένες πράξεις τους τα επηρέασαν και συγκρίνουν τις πράξεις τους με των άλλων. Αυτή η ανάλυση τους βοηθάει να κατανοήσουν καλύτερα πως οι έννοιες που έμαθαν μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες καταστάσεις.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων