Δημιουργική Σκέψη

Η δημιουργία ιδεών που μεταμορφώνει τη σχέση μας με τον κόσμο.

creative thinking

Η δημιουργικότητα ορίζεται ως η δημιουργία κάτι καινούριου. Η δημιουργική σκέψη από την άλλη πλευρά είναι οι νοητικές διαδικασίες ή η δημιουργία ιδεών που μεταμορφώνει τη σχέση μας με τον κόσμο. Η δημιουργική σκέψη ή ο σχηματισμός ιδεών δε γεννιέται εξ ολοκλήρου από το καινούριο. Είναι περισσότερο πιθανό να δημιουργείται από τη συνειδητοποίηση των καινούριων συνδέσεων μεταξύ ιδεών που ήδη υπάρχουν. Αυτό βάζει τη δημιουργική σκέψη στο μυαλό πολλών. Μπορεί να μην είμαστε όλοι ικανοί να σκεφτούμε το επόμενο καλύτερο πράγμα αλλά σε ένα βασικό επίπεδο με την ανάλογη ελευθερία μπορούμε να παρατηρούμε δραστηριότητες που εκτελούμε καθημερινά και να σκεφτούμε τρόπους να τις κάνουμε καλύτερα.

Σε ένα δομημένο επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο επικεντρώνεται στη δραστηριότητα, η ανάληψη κινδύνων, ο αυθορμητισμός και η ανεξαρτησία προκαλούν τρόμο και συχνά αποφεύγονται με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δημιουργική σκέψη. Η ενθάρρυνση ενός περιβάλλοντος που δίνει δυνατότητες και ανταμείβει τον αυθορμητισμό και τον αυτοσχεδιασμό είναι απαραίτητη για τη δημιουργική σκέψη. Επιπλέον, οι διαδικασίες που επιτρέπουν την αξιολόγηση, την καινοτομία και τη συνειδητοποίηση της δημιουργικής σκέψης στην εξάσκηση είναι σημαντικές για την ενθάρρυνση ενός συνεχούς δημιουργικού περιβάλλοντος όπου οι αποτελεσματικές ιδέες πολλαπλασιάζονται.

Από την άλλη πλευρά, για να αποφευχθεί το χάος, η δημιουργική σκέψη πρέπει να εξισορροπείται με την διατήρηση της ήδη υπάρχουσας διαδικασίας και δομής. Για να είναι αποτελεσματική, επομένως, πρέπει να στηρίζεται σε ένα κοινό όραμα.

Οι ασκήσεις ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος που απαιτούν κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων σε ένα περιβάλλον που ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια του εργασιακού χώρου αποδεικνύονται ότι είναι ωφέλιμες στην ενθάρρυνση της δημιουργικής σκέψης. Για να πετύχει μια ομάδα έναν στόχο, όπως την κατασκευή μιας Φόρμουλα 1 από χαρτόνι με συγκεκριμένες οδηγίες, δίνεται στις ομάδες ο χώρος και η ελευθερία να σκεφτούν καινούριες ιδέες και λύσεις σε ερωτήματα και δοκιμασίες για να πετύχουν τον στόχο τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Δείτε αυτές τις δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος που είναι σχεδιασμένες για να προωθήσουν τη δημιουργική σκέψη. Χρειάζεστε βοήθεια να αποφασίσετε; Ψάχνετε για κάτι άλλο; Επικοινωνήστε μαζί μας.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων