Η Kingfisher Asia σε καινούρια αποστολή

Δημοσιεύθηκε στις 28 Φεβ 2014

Η εταιρεία Kingfisher έψαχνε για μια συνεργατική δραστηριότητα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος που θα ενίσχυε και θα ενστερνιζόταν την καινούρια της αποστολή, το όραμα και τις αξίες. Η δραστηριότητα της Catalyst Flat Out Pyramid ήταν ιδανική για την εκδήλωση.

Τι συνέβη εκείνη την ημέρα;

Οι 140 συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 24 λειτουργικές ομάδες.Σε κάθε ομάδα δόθηκε μια σειρά σχεδίων για να σημαδέψουν, να γράψουν και να κόψουν μεγάλα φύλλα από χαρτόνι, τα οποία θα έπρεπε να διπλώσουν σε τέσσερα όμοια σχήματα. Οι ομάδες γρήγορα άρχισαν να αναθέτουν ρόλους, να διαχωρίζουν τους πόρους και να συνεργάζονται για να δημιουργήσουν την ομαδική τους πυραμίδα. Στη συνέχεια αυτές οι ξεχωριστές πυραμίδες συνδέθηκαν με τις πυραμίδες των άλλων ομάδων. Αυτό εξασφάλιζε την συνεργασία και σύμπραξη των διαφορετικών ομάδων και παρείχε μια κοινή βάση για την ενοποίηση όλων των πόρων και δεξιοτήτων. Τα νεοσυσταθέντα σχήματα παρείχαν τρία επίπεδα μιας πολύ μεγαλύτερης πυραμίδας με σκοπό την ενοποίηση όλης της οργάνωσης.

Η τελική τεράστια πυραμίδα διακοσμήθηκε με τη νέα Αποστολή, το Όραμα και τις Αξίες της εταιρείας για να εξασφαλιστεί η ενίσχυση και αποδοχή αυτών από όλους τους συμμετέχοντες. Η πυραμίδα υπάρχει ακόμη για να υπενθυμίζει ότι η ομαδική δουλειά και η συναδελφικότητα είναι σημαντικά για την επιτυχία της Kingfisher.

Όλες οι Μελέτες Περιπτώσεων