Η Worldwide Event Management καλωσορίζει το BS8901

Δημοσιεύθηκε στις 3 Μαΐ 2010

Ο στόχος των διοργανωτών του ετήσιου συνεδρίου της World Event Management ήταν να διεξάγουν μια εκδήλωση που ήταν σύμφωνη με το BS8901. Η Βιωσιμότητα BS8901 στην Event Management είναι μια καινούρια προδιαγραφή που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τη βιομηχανία εκδηλώσεων με στόχο τη βοήθεια της βιομηχανίας να λειτουργήσει με πιο βιώσιμο τρόπο. Η δραστηριότητα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος της Catalyst, Rags to Riches, ήταν η ιδανική επιλογή για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέων δεδομένων.

Τι συνέβη την ημέρα αυτή;

Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να φέρουν αγαπημένα τους ρούχα που δε χρησιμοποιούν πια στην εκδήλωση. Την ημέρα εκείνη, καθοδηγούμενοι από ένα μοναδικό καλούπι οι ομάδες συνεργάστηκαν για να τοποθετήσουν τα ρούχα που θα προσέφεραν σε προκαθορισμένες περιοχές για να δημιουργήσουν μια τεράστια εκδοχή του λογότυπου της World Event Management. Το τελικό λογότυπο φαινόταν εκπληκτικό και η δραστηριότητα ήταν ένας εκπληκτικός εορτασμός των θαυμάσιων πραγμάτων που μπορούν να επιτευχθούν όταν οι άνθρωποι συνεργάζονται προς έναν κοινό στόχο.

Ως απαίτηση από τους οργανισμούς που έχουν δεσμευτεί να έχουν το BS8901 ήταν να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις που έχουν οι δραστηριότητες σε αυτές τις βιώσιμες απαιτήσεις και να επιβεβαιώσουν ότι πρέπει να ληφθούν μετρά για να μειώσουν τα αντίκτυπα που αφήνει ο οργανισμός ακόμη και στην ευρύτερη οικονομία. Το Rags and Riches ήταν μια πλευρά της εκδήλωσης που ανταποκρίνονταν σε αυτό τον στόχο.

Όλες οι Μελέτες Περιπτώσεων