Διατμηματική Συνεργασία

Άνθρωποι με διαφορετικές λειτουργικές γνώσεις που εργάζονται προς έναν κοινό στόχο.

	cross functional cooperation

Περισσότερες εταιρείες ενθαρρύνουν τη διατμηματική συνεργασία ή δομούν τις επιχειρήσεις τους γύρω από διατμηματικές ομάδες. Οι προηγούμενες λειτουργίες διεξάγονταν απομονωμένα. Τώρα, με την ανάγκη των επιχειρήσεων να είναι ευέλικτες και να παίρνουν στρατηγικές αποφάσεις σε ένα περίπλοκο περιβάλλον, η απαίτηση από τους υπαλλήλους να επικοινωνούν και να συνεργάζονται για να βοηθούν στην ομαλή ενσωμάτωση νέων συστημάτων και διαδικασιών έχει γίνει απαραίτητη. Επιπλέον, η διατμηματική συνεργασία προτείνεται ως ένας τρόπος διαχείρισης και πρόληψης συγκρούσεων που μπορεί να δημιουργηθούν λόγω αλλαγών.

Όταν άτομα με διαφορετικούς τρόπους εργασίας και λειτουργίας συνεργάζονται, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι πρωτοπόρα και διαφορετικά. Ωστόσο, έρευνες έχουν δείξει ότι παρά τις θετικές επιπτώσεις, πολλές διατμηματικές ομάδες είναι δυσλειτουργικές. Είναι απαραίτητο να οριστεί μια ξεκάθαρη ιεραρχία και οι κανόνες δέσμευσης και επικοινωνίας να είναι κατανοητοί από όλους. Οι αρχηγοί πρέπει να κατανοούν ξεκάθαρα τη διαφορά μεταξύ συμμετοχής και συνεργασίας. Να δημιουργηθεί μια κουλτούρα κοινών αναγκών αφήνοντας χρόνο για συνεργασία μέσα από προγραμματισμένες συναντήσεις ώστε κάθε άτομο να μάθει να το κάνει σωστά και να το βλέπει ως κανόνα κατανοώντας την αξία του. Ενθαρρύνετε την κοινοποίηση ιστοριών - οι επιτυχίες και οι ατυχίες με διαφάνεια. Αποφύγετε την συγκέντρωση πληροφοριών επιβάλλοντας μια πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων που ενθαρρύνει τα τεκμήρια επίσημων και ανεπίσημων ιδεών σε μια αναφορική βάση γνώσεων.

Τα εμπειρικά επιχειρηματικά παιχνίδια και οι δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος που επικεντρώνονται στη διατμηματική συνεργασία μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα ως μια μεταφορά για συνεργατικές εργασίες. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος που ενθαρρύνουν το δέσιμο της ομάδας και τη δικτύωση μπορούν επίσης να παίξουν βασικό ρόλο στον περιορισμό της απομόνωσης των υπαλλήλων.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων