Προσφορά

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ωφελούν και αυτούς που λαμβάνουν βοήθεια αλλά και αυτούς που την προσφέρουν

social responsibility giving back

Η ομαδική προσφορά έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από την ατομική προσφορά. Μπορούν να δημιουργηθούν μακρόχρονες σχέσεις με τους οργανισμούς που δέχονται βοήθεια, μη-κερδοσκοπικούς, κοινοτικούς ή κοινωνικούς. Η προσφορά δίνει δύναμη στο άτομο που την προσφέρει αλλά και σε αυτόν που τη λαμβάνει. Έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι ωφελούνται συναισθηματικά και σωματικά μέσω της προσφοράς και του εθελοντισμού. Η κοινωνική σύνδεση βοηθάει στη μετατροπή της γενναιόδωρης συμπεριφοράς σε θετικά συναισθήματα για αυτόν που προσφέρει. Η ομαδική παρά η ατομική προσφορά οδηγεί στα μεγαλύτερα συναισθήματα χαράς για αυτόν που προσφέρει. Η αυξανόμενη ευτυχία του υπαλλήλου σχετίζεται άμεσα με τη δέσμευση και την αποτελεσματική δουλειά. Πολλά άτομα που έχουν συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα συνεχίζουν να προφέρουν ή αναπτύσσουν μια συνήθεια προσφοράς ως αποτέλεσμα των ισχυρών θετικών επιπτώσεων.

Όταν οι υπάλληλοι συμμετέχουν σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα προσφοράς, υπάρχει συνήθως μια διαδικασία μάθησης και δέσμευσης ως ομάδα. Έρευνες δείχνουν ότι τα καλά δομημένα προγράμματα προσφοράς και εθελοντισμού θα μπορούσαν να έχουν οφέλη για τις επιχειρήσεις μειώνοντας τα έξοδα εκπαίδευσης και ανάπτυξης.

Η Catalyst έχει αρκετές δραστηριότητες με ποικιλία αποδοτικών αποτελεσμάτων ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος με το επιπλέον αποτέλεσμα της συλλογικής προσφοράς. Η σύνδεση μας με το κοινωνικό δίκτυο προσφοράς B1G1 σας βοηθάει να επιλέξετε ανάμεσα από μια ποικιλία προγραμμάτων στα οποία μπορείτε να προσφέρετε. Εναλλακτικά, επιλέγοντας μια τοπική φιλανθρωπία ή έναν κοινοτικό οργανισμό και περιλαμβάνοντας τους υπαλλήλους σας στο να αποφασίσουν πως θα συνεισφέρουν ενθαρρύνει τη δέσμευση στο project.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων