Ευημερία

Η ευημερία είναι ένας συνδυασμός σωματικής, πνευματικής και νοητικής υγείας.

Η ευημερία στο χώρο εργασίας είναι κύριας σημασίας για τη δέσμευση των υπαλλήλων και την επίδοση τους. Με τους περισσότερους ανθρώπους στον πλανήτη να περνάνε χρόνο δουλεύοντας παρά κάνοντας κάτι άλλο, η σωματική και ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας είναι το ιδανικό μέρος να αναπτύξεις πρακτικές που προωθούν την υγεία.

Έρευνες δείχνουν ότι οι οργανισμοί που επενδύουν σε στρατηγικές μακροπρόθεσμης υγείας και ευημερίας συνειδητοποιούν τα αμέτρητα οφέλη μέσω της μείωσης των απουσιών, τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό των υπαλλήλων και την εφαρμογή αυτών στη δουλειά.

Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια κουλτούρα υγείας στο χώρο εργασίας μέσω συνεπούς, αποτελεσματικής και συχνής στρατηγικής επικοινωνίας, η οποία μορφώνει και δίνει κίνητρο στους υπαλλήλους με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Μια αποτελεσματική στρατηγική ευημερίας συνδέεται με τη δέσμευση των ηγετών να διατηρήσουν τις αξίες της και να αποτελούν παραδείγματα για τους άλλους. Το φυσικό περιβάλλον ενός οργανισμού και τα δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν την σωματική και ψυχική υγεία.

Τα προγράμματα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος είναι αποδεδειγμένα ένα αποτελεσματικό συστατικό της στρατηγικής ευημερίας ενός χώρου εργασίας. Το Head to Toe φέρνει τις απλές ασκήσεις yoga στο χώρο εργασίας. Το Two Tribes, μια εξερεύνηση ντόπιων αθλημάτων, επιτρέπει στους πάντες να δραστηριοποιηθούν στο παιχνίδι. Προγράμματα, όπως το Mind to Motion, το Global Grooves και το One Voice φέρνουν χαρά και ευημερία μέσω δημιουργικής μουσικής, κίνησης και ρυθμού.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων