Διαχείριση Συγκρούσεων

Η υγιής σύγκρουση είναι το μέσο ενός πολιτισμού καινοτομίας αλλά η διαχείριση της είναι άκρως σημαντική

conflict management

Η διαχείριση των συγκρούσεων είναι η διαδικασία εξισορρόπησης των θετικών πλευρών που μπορούν να επιτευχθούν μέσω της σύγκρουσης ενώ μειώνονται οι αρνητικές επιδράσεις αυτής της σύγκρουσης. Η σύγκρουση, βέβαια, μειώνεται αισθητά αν υπάρχουν ξεκάθαροι, αποδεκτοί και γνωστοί σε όλους κανόνες συμμετοχής. Αυτό δίνει στους υπαλλήλους μια βάση επάνω στην οποία θα λειτουργήσουν ειδικά όταν τα μέλη της ομάδας βρίσκονται υπό πίεση, είναι κουρασμένα ή αγχωμένα.

Υποστηρίζεται ότι αποδοτικές ομάδες είναι εκείνες στις οποίες υπάρχει ένα σύνολο ατόμων με διαφορετικό στυλ εργασίας. Αυτό θα δημιουργήσει διαφορετικές απόψεις και θα δημιουργήσει μια τάση για σύγκρουση. Όταν διαχειριστεί με κοινά αποδεκτούς κανόνες, η σύγκρουση δημιουργεί ένα μαθησιακό περιβάλλον. Μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα, όπως είναι η καινοτομία, ο σχηματισμός ιδεών, η αλλαγή διαδικασιών και η εφαρμογή των ιδεών.

Από την άλλη πλευρά, είναι ένα περιβάλλον χωρίς νόμους και χωρίς κανένα κοινά αποδεκτό βιβλίο πολιτιστικών κανόνων. Αυτό οδηγεί στην υποβίβαση των ατόμων, στη μη αποδοχή των ιδεών τους ή στο να τους απευθύνονται με προσβλητικό τρόπο με προσωποποιημένη απειλητική γλώσσα. Τυπικά, θα δημιουργηθούν υπο-ομάδες και θα επικρατήσει ένα εχθρικό περιβάλλον. Σταδιακά αυτό θα οδηγήσει σε απόκρυψη πληροφοριών μέσα στην εταιρεία και στασιμότητα εξαιτίας του φόβου της σύγκρουσης και των κατηγοριών.

Συγκεκριμένα εμπειρικά παιχνίδια ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος προσομοιώνουν ένα περιβάλλον ανθυγιεινής σύγκρουσης. Η παιχνιδοποίηση (gamification) παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάλυση των κανόνων συμμετοχής και της διαχείρισης της σύγκρουσης. Καλοσχεδιασμένα παιχνίδια βοηθούν στη συνειδητοποίηση της αξίας της σύγκρουσης, κάτι που θα θεωρηθεί ως πλαίσιο για την ανάπτυξη της κουλτούρας της καινοτομίας. Επιπλέον, η παρατήρηση ενός τέτοιου προγράμματος δίνει στους διορατικούς ηγέτες της επιχείρησης την ευκαιρία να σκεφτούν τους υποβόσκοντες λόγους για την ανθυγιεινή σύγκρουση ή την έλλειψη σύγκρουσης και θα τους βοηθήσει να αξιολογήσουν πάλι την κουλτούρα της εταιρείας.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων