Λήψη Αποφάσεων

Ένα θετικό περιβάλλον και μια δομημένη διαδικασία προωθεί τη λήψη αποφάσεων.

decision making

Η λήψη αποφάσεων είναι μια διαδικασία που έχει ως αποτέλεσμα την επιλογή μιας σειράς δράσεων ή γνώμεων από διαφορετικές εναλλακτικές πιθανότητες. Χωρίς μια διαδικασία, η λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι δύσκολη για τα άτομα και ακόμη περισσότερο για τις ομάδες. Η υπερανάλυση των στόχων και των εναλλακτικών που προσφέρονται μπορούν να οδηγήσουν σε υπερφόρτωση και να εμποδίσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η λήψη αποφάσεων ως ομάδα απαιτεί ένα εποικοδομητικό περιβάλλον όπου οι άνθρωποι έχουν την ελευθερία να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσα σε συγκεκριμένους κανόνες επικοινωνίας. Είναι σημαντικό η επικρατούσα άποψη να παίρνεται από όλα τα μέλη της ομάδας.

Ως πρώτο βήμα, εξερευνήστε την κατάσταση με λεπτομέρεια, καθορίστε τους στόχους και μετά βάλτε τους σε σειρά με βάση τη σημασία τους. Έπειτα, δημιούργηστε εναλλακτικές δράσεις και αξιολογήστε τες απέναντι στους στόχους σας. Αυτή η διαδικασία θα αναδείξει μια λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στόχους. Μόλις επιλεχθεί η καλύτερη λύση, αξιολογήστε το σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες επιπτώσεις μπορούν να προκύψουν. Μετά ανακοινώστε την απόφαση και πάρτε τα κατάλληλα μέτρα. Αναλύστε περισσότερο το σχέδιο και πάρτε επιπλέον μέτρα για να αποφύγετε τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος που περιλαμβάνουν την αναπαράσταση ρόλων και προσομοιώνουν το σχεδιασμό project μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εμπειρικό εργαλείο μάθησης για τη λήψη αποφάσεων.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων