Καινοτομία

Η επιτυχία στην αγορά αντανακλά την ικανότητα μιας εταιρείας να καινοτομεί

innovation creative thinking

Είναι παγκοσμίως γνωστό ότι η επιτυχία στην αγορά αντικατοπτρίζει την ικανότητα της εταιρείας να καινοτομεί. Κάθε άτομο πρέπει να καταλάβει πως ταιριάζει σε αυτή την κουλτούρα καινοτομίας και τι χρειάζεται να κάνει για να μπορεί συνέχεια να την υποστηρίζει. Είναι σημαντικό να μη μπερδεύεται η ιδέα της καινοτομίας με αυτή του σχηματισμού ιδεών. Ο σχηματισμός ιδεών έχει να κάνει με τη δημιουργία αυθεντικών ιδεών. Μια καλά δομημένη και αποδοτική διαδικασία καινοτομίας βασισμένη σε στοιχεία επιτρέπει την ιεράρχηση των ιδεών που πρέπει να γίνει συνειδητή μέσα σε μια πραγματικά ευέλικτη επιχείρηση.

Το Global Innovation Game δείχνει αυτή τη διαδικασία σχηματισμού ιδεών και καινοτομίας. Χωρίς τη διαδικασία καινοτομίας, οι ιδέες δε μπορούν να επικυρωθούν, να ιεραρχηθούν και να τεθούν σε λειτουργία. Τα προγράμματα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάδειξη αυτής της ιδέας με έναν πρακτικό και αξέχαστο τρόπο. Στο πρόγραμμα εφευρετικότητας και κατασκευής, Chain Reaction για παράδειγμα, δίνεται στις ομάδες μια σειρά ιδεών για να τις διαχειριστούν, να τις ιεραρχήσουν και τελικά να τις κατασκευάσουν. Η καινοτομία μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε μικρότερα επίπεδα σε αυτές τις δραστηριότητες. Τα ομαδικά προγράμματα κατασκευής το δείχνουν αυτό σε πρακτικό επίπεδο. Ακολουθώντας μια σειρά σχεδίων και αποφασίζοντας πώς να τα εφαρμόσουν, οι ομάδες καταφέρνουν να καινοτομούν στην εκτέλεση τους – μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τους πόρους που διαθέτουν μέσα στο χρόνο που διαθέτουν. Μια ομάδα μπορεί να δείξει μια καινοτόμα κουλτούρα μέσω της εφαρμογής αυθεντικών ιδεών, αλλαγών στην εκτέλεση και τη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος γίνεται εμφανές ότι μερικές ομάδες είναι καλύτερες στην καινοτομία από κάποιες άλλες. Μια σύντομη ενημέρωση μετά την εκδήλωση και η εκδήλωση σκέψεων σχετικά με το πρόγραμμα βοηθάει στην ανταλλαγή γνώσεων στις τεχνικές καινοτομίας στην επιχείρηση.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων