Δικτύωση

Κοινές αξέχαστε εμπειρίες οδηγούν σε σχέσεις που θα διαρκέσουν στο χρόνο.

the importance of networking

Η δικτύωση είναι μια αναγκαιότητα για τα άτομα και τις επιχειρήσεις. Έρευνες δείχνουν την αξία δημιουργίας επαγγελματικών δικτύων. Μεταξύ άλλων πραγμάτων, η δικτύωση οδηγεί σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, ανταλλαγή γνώσεων και καινοτομία. Μερικοί άνθρωποι αγαπάνε να δικτυώνονται ενώ άλλοι το βρίσκουν αγγαρεία. Είναι πιθανό να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας ώστε η δικτύωση να θεωρείται ως μία ευκαιρία να ανακαλύψετε και να μάθετε αντί να φέρετε απλά εις πέρας μια δραστηριότητα. Ένα βήμα σε αυτή τη διαδικασία είναι να κάνετε μια έρευνα πριν συναντήσετε το άτομο με στόχο να βρείτε κοινά ενδιαφέροντα. Αυτό θα κάνει την εμπειρία δικτύωσης πιο ευχάριστη και θα οδηγήσει σε καλύτερες σχέσεις.

Έρευνες δείχνουν ότι οι μακροχρόνιες συνδέσεις δημιουργούνται μέσω δομημένων δραστηριοτήτων και κοινών εμπειριών παρά μέσω καθημερινής επικοινωνίας. Το πρόγραμμα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος της Catalyst, Quickfire, είναι το κατάλληλο για τη δικτύωση σε ένα συνέδριο. Ολοκληρώνοντας μια σειρά πνευματικών, σωματικών ή ενεργών δοκιμασιών ως άτομα ή ομάδες προς ένα ομαδικό σκορ, φανερώνονται οι ικανότητες των ανθρώπων και κάποια γνωρίσματα της προσωπικότητας τους. Σε αυτή την περίπτωση τα άτομα έρχονται κοντά, ενώ παράλληλα δημιουργείται θαυμασμός για εκείνους που μπορεί να έχουν διαφορετικές δεξιότητες ή εργασιακό στυλ. Η πλειοψηφία των προγραμμάτων ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος της Catalyst βασίζεται στην κοινή εμπειρία με αλληλεξάρτηση δραστηριοτήτων και, επομένως, έχουν την επίδραση δημιουργίας μοναδικών αναμνήσεων και μακροχρόνιων σχέσεων μέσα στις ομάδες αλλά και με άτομα που μπορεί να μην έχουν την ευκαιρία να έρχονται συχνά σε επαφή με άλλους.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων