Επίλυση Προβλημάτων

Η διαδικασία εύρεσης λύσεων σε δύσκολα ή περίπλοκα θέματα.

problem solving activities

Η επίλυση προβλημάτων είναι ένα φυσικό κομμάτι της καθημερινότητας μας. Θεωρείται βασική ικανότητα των ανθρώπων που είναι επιθυμητή από τους οργανισμούς. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν επαρκείς δεξιότητες προβλημάτων για την επιτυχία των ατόμων και της ομάδας. Η επίλυση προβλημάτων περιλαμβάνει πρώτα την εύρεση και τον ορισμό του προβλήματος. Μετά, μια διαδικασία ορισμού του προβλήματος και η ανακάλυψη πληροφοριών για αυτό. Οι συνεργατικές δυναμικές ομάδες έχουν το πλεονέκτημα να βλέπουν το πρόβλημα μέσω διαφορετικών απόψεων κι επομένως είναι ικανές να επαναπροσδιορίσουν το πρόβλημα αναγνωρίζοντας κι άλλες πλευρές του προβλήματος που μπορεί να είναι καλύτερες να επιλυθούν. Δεν είναι αδύνατο να το κάνετε αυτό μεμονωμένα αν και απαιτεί εξάσκηση να σκέφτεστε αντισυμβατικά. Μόλις το πρόβλημα έχει οριστεί σωστά, εφαρμόστε τη δημιουργική σκέψη για την εύρεση εναλλακτικών λύσεων. Έπειτα, η λήψη αποφάσεων εφαρμόζεται για να επιλέξετε μια λύση και τελικά χρησιμοποιούνται δεξιότητες σχεδιασμού project για να εφαρμόσουν τη λύση. Τέλος, η αξιολόγηση και η εκτίμηση της λύσης είναι σημαντική για τη μακροχρόνια επιτυχία.

Τα προγράμματα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος μπορούν να βοηθήσουν τις ομάδες και τα άτομα να επιβάλλουν τεχνικές για να βοηθήσουν στη βελτίωση της προσέγγισης τους στην επίλυση προβλημάτων.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων