Μετασχηματιστική σκέψη

Συνδεθείτε με το ποιος είστε και πώς αποδίδετε

people playing as an orchestra for the first time in Catalyst team building activity Orchestrate

Η μετασχηματιστική σκέψη επιτρέπει στα άτομα και τις ομάδες να δημιουργούν αλλαγές, να αποδίδουν στο μέγιστο και να κατορθώνουν μια βιώσιμη επιτυχία. Ως ομάδα, η μετασχηματιστική σκέψη βασίζεται σε κοινό όραμα, ανάληψη ευθυνών και αυθεντικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ενσωματώσει αυτοπεριοριζόμενα συστήματα πεποιθήσεων που τους κάνει να προσπαθούν να κάνουν περισσότερα και να έχουν περισσότερα.

Η μετασχηματιστική σκέψη σε μια ομάδα είναι συχνά μια αντανάκλαση ενός μετασχηματιστικού ηγέτη. Αυτοί είναι ηγέτες που ξεπερνούν τα βασικά καθήκοντα ηγεσίας ενός καλού ηγέτη, δηλαδή τη διαχείριση, την εποπτεία, την οργάνωση της εργασίας και την παρακολούθηση των επιδόσεων. Δημιουργούν μια βάση για επιτυχία με σαφώς γνωστοποιημένο όραμα και δομημένο σχέδιο δράσης για την επίτευξη των στόχων.

Δεδομένου ότι η μετασχηματιστική σκέψη αφορά μόνο τη σύνδεση μεταξύ του ποιος είναι κάποιος με τον τρόπο που αποδίδει, οι μετασχηματιστικοί ηγέτες πρέπει να έχουν ένα εξατομικευμένο στυλ διοίκησης. Κατανοούν το εργασιακό στυλ των ατόμων στην ομάδα τους και αναθέτουν καθήκοντα, παρακινούν και αντιμετωπίζουν τα λάθη με έναν εξατομικευμένο τρόπο που ταιριάζει στο άτομο. Έτσι, βοηθούν τα μέλη της ομάδας να ανακαλύψουν το καλύτερο που μπορούν να είναι και τους καθοδηγούν για να βελτιώσουν την απόδοσή τους.

Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες είναι σπουδαία πρότυπα ρόλων που δρουν με ακεραιότητα και πάθος τόσο στις πράξεις όσο και στα λόγια. Μέσω της αυτοπεποίθησης με την οποία επικοινωνούν το πάθος και τη θετικότητα εμπνέουν μια στάση του στυλ "μπορούμε να το κάνουμε". Ακούν την ομάδα τους δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου ενθαρρύνεται η δημιουργική σκέψη και η καινοτομία. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνουν τη γρήγορη σκέψη και την απομακρύνουν τους φραγμούς στην αλλαγή.

Τα προγράμματα ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια σημαντική ανακλαστική μεταφορά της διαδικασίας επίτευξης μεγάλων πραγμάτων μέσω της μετασχηματιστικής σκέψης. Το ομαδικό πρόγραμμα της Catalyst, Orchestrate, όπου οι ομάδες μαθαίνουν να παίζουν όλοι μαζί σαν μια ορχήστρα σε λιγότερες από 2 ώρες είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ο περιορισμός των πεποιθήσεων αμφισβητείται και δημιουργείται εμπιστοσύνη μέσω της ολοκλήρωσης κάποιου ασυνήθιστου πράγματος μέσω ενός δομημένου σχεδίου δράσης. Επιπλέον, σε αυτή την περίπτωση, η δύναμη του να παίζεις μαζί σαν ένα έχει τα δικά του μετασχηματιστικά αποτελέσματα που σου αλλάζουν τη γνώμη.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων