Team Assessment Tool

Team Assessment Tool

Ένα μοναδικό εργαλείο ανατροφοδότησης και αναστοχασμού

Χρησιμοποιώντας αυτή τη μοναδική και ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή, το 'Team Assessment Tool', και με τη βοήθεια των εισηγητών και εκπαιδευτών των προγραμμάτων μας, οι ομάδες αξιολογούν και αποφασίζουν ενέργειες για τη βελτίωση της απόδοσής τους. ΄Ενα προσαρμοσμένο debrief αξιοποιώντας το Team Assessment Tool μπορεί να οδηγήσει την ομάδα σε εξαιρετικές προτάσεις και συμπεράσματα σχετικά με την απόδοση αλλά και το επίπεδο επικοινωνίας και συνεργασίας, ενισχύοντας τη συνοχή της ομάδας, την προσωπική ανάπτυξη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και, ως εκ τούτου, την αύξηση της απόδοσης συνολικά.

Συμμετοχή

Το Team Assessment Tool μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ενός στοχευμένου debrief οποιασδήποτε ομαδικής δραστηριότητας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή αξιοποιώντας το smartphone ή το tablet τους.

Αξιολόγηση

Οι συμμετέχοντες αναλογίζονται και αξιολογούν την απόδοση της ομάδας τους απαντώντας σε μια σειρά από δηλώσεις. Σαν αποτέλεσμα δημιουργείται μια γραφική αναπαράσταση των συνολικών απαντήσεων που αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για αναστοχασμό αλλά και χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις για την ομάδα.

Δέσμευση

Οι συμμετέχοντες ψηφίζουν ποιες από τις βελτιώσεις που έχουν προταθεί στο προηγούμενο στάδιο θα είχε αξία να υλοποιηθούν από την ομάδα. Η ιεράρχηση των προτεινόμενων ενεργειών από το σύνολο της ομάδας δίνει σε όλους ένα πραγματικό βήμα στην προσπάθεια της ομάδας να υιοθετήσει θετικές αλλαγές!

Επανάληψη

Οι ομάδες λαμβάνουν τα αποτελέσματα της διεργασίας τους καθώς και των ενεργειών που συμφωνήθηκαν για τη βελτίωση της απόδοσής τους. Μπορούν να αξιοποιήσουν και να μετρήσουν την πρόοδο τους είτε στο χώρο εργασίας τους είτε στην επόμενη ομαδική δραστηριότητα (team building activity).


Δείτε αυτήν την επιλογή προγραμμάτων που είναι κατάλληλα για μια εξατομικευμένη καθοδηγούμενη αυτοαξιολόγηση
αξιοποιώντας το Team Assessment Tool και τους έμπειρους εκπαιδευτές και εισηγητές των δραστηριοτήτων μας.
Χρειάζεστε βοήθεια;

Get in Touch