Συνεργασία

Συνεργαστείτε για να παράγετε ιδέες και να επιλύσετε προβλήματα όλοι μαζί με στόχο ένα κοινό όραμα.

trust or bust business game negotiating women

Συνεργασία είναι η προσπάθεια που κάνουν όλοι μαζί για να παράγουν ιδέες και να επιλύσουν προβλήματα με στόχο ένα κοινό όραμα. Σε έναν αλληλένδετο οργανισμό, η συνεργασία είναι το κλειδί για τη δημιουργική σκέψη. Η συνεργασία είναι σημαντική για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στην επίλυση περίπλοκων προβλημάτων. Για να πετύχει είναι απαραίτητο να αναγνωρίσετε πότε και πως θα συνεργαστείτε. Αυτό γίνεται με την εξάσκηση. Το ίδιο κάνει και η κατανόηση με τον ποιον θα συνεργαστείτε. Αυτό απαιτεί κατανόηση και εκτίμηση των γνώσεων, της ικανότητας και του χαρακτήρα των άλλων. Έρευνες δείχνουν ότι η συνεργασία έχει μεγαλύτερη επιτυχία όταν περιλαμβάνει άτομα με διαφορετικό στυλ εργασίας, διαφορετικές αξίες καθώς και διαφορετικό πολιτισμικό, εκπαιδευτικό και εργασιακό υπόβαθρο. Αυτά τα άτομα θα φέρουν στο προσκήνιο διαφορετικούς τρόπους σκέψης και ως αποτέλεσμα θα μπορείτε να προσελκύσετε ένα πρόβλημα με διάφορους τρόπους. Για να λειτουργήσει η συνεργασία σε αυτό το επίπεδο αποδοτικά, ωστόσο, είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει εμπιστοσύνη και αλληλοσεβασμός.

Οι δραστηριότητες ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος δημιουργούν ένα περιβάλλον κατάλληλο για να μάθουν οι άνθρωποι να συνεργάζονται. Τα εμπειρικά παιχνίδια μάθησης ωθούν τα σενάρια συνεργασίας όπου όλα τα μέλη μιας ομάδας χρειάζεται να συνεισφέρουν σε μια διασκεδαστική και χαλαρή κατάσταση. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι ο συλλογισμός στην εμπειρία ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος διαρκεί και στο μέλλον όπου θα πρέπει να συνεργαστούν σε ένα πραγματικό project στη δουλειά.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων