Αποτελεσματική Επικοινωνία

Μια αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί σαφήνεια, έκφραση με σεβασμό

Η επικοινωνία στην επιχείρηση διεξάγεται με διάφορες μεθόδους, από παρουσιάσεις μέχρι email και μηνύματα. Ο τρόπος επικοινωνίας πρέπει να είναι κατάλληλος με το μέσο. Η επικοινωνία είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Η ενεργή και συμπονετική ακρόαση είναι τόσο σημαντική στην επικοινωνία όσο και ο διάλογος ή η μεταφορά ενός μηνύματος. Με αυτό τον τρόπο η κατανόηση των απόψεων των άλλων ανθρώπων είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων.

Επικοινωνήστε ξεκάθαρα και με ακρίβεια, με τρόπο που είναι κατάλληλος για το ακροατήριο σας. Το μήνυμα σας πρέπει να είναι σαφές και ο τόνος σας να είναι συνεπής και σχετικός με το θέμα. Να είστε σίγουροι ότι το μήνυμα σας μεταφέρει την ακριβή εικόνα αυτού που θέλετε να πείτε και δεν περιέχει κάτι που μπορεί να μπερδέψει τον ακροατή. Το μήνυμα σας πρέπει να είναι κατανοητό και ολοκληρωμένο, να ενημερώνετε πλήρως το ακροατήριο σας και να τους επιτρέπετε, όπου είναι δυνατό, να δρουν αναλόγως.

Ο τόνος και η γλώσσα του σώματος είναι επίσης σημαντικά για την αποδοτική επικοινωνία. Να λαμβάνετε υπόψη την στάση του σώματος και τον τόνο της φωνής σας. Να προσέχετε τον τρόπο με τον οποίο θέτετε τα ερωτήματα σας εξασφαλίζοντας ότι παραδίδονται με θετικό τρόπο, ο οποίος χτίζει την εμπιστοσύνη και ενθαρρύνει τη συζήτηση.

Οι ομαδικές δραστηριότητες εμπειρικής μάθησης και τα επιχειρηματικά παιχνίδια βοηθούν στη δημιουργία της αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων