Διαχείριση Αλλαγών

Η αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών απαιτεί δέσμευση από όλους τους ενδιαφερόμενους

managing change in an organisation

Το επιχειρηματικό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς με τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό που απαιτεί οι αποτελεσματικές επιχειρήσεις να είναι ευκίνητες και σε κατάσταση αλλαγής. Οι ηγέτες πρέπει να σχεδιάσουν στρατηγικά την αλλαγή αυτή. Δεδομένου ότι η αλλαγή γίνεται με τις ενέργειες των εργαζομένων, είναι επιτακτική η κατανόηση εις βάθος της κουλτούρας, των αξιών, των ανθρώπων και των συμπεριφορών της εταιρείας. Η αλλαγή αναπόφευκτα προκαλεί αβεβαιότητα και αντίσταση σε άτομα σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης. Η επίτευξη της κατανόησης και της δέσμευσης της ηγεσίας και των βασικών ενδιαφερομένων θα τους επιτρέψει να είναι πεπεισμένοι για την ανάγκη της αλλαγής και να εξοπλιστεί για να στηρίξει τους ανθρώπους στις ομάδες τους μέσω της διαδικασίας αλλαγής.

Σε όλη τη διαδικασία αλλαγής, η σαφής και πρακτική επικοινωνία, η οποία είναι σωστά χρονομετρημένη και σταθερή, έχει κρίσιμη σημασία για την επιτυχία της αλλαγής. Το πρόγραμμα αλλαγών πρέπει να επανεξετάζεται και να προσαρμόζεται συνεχώς. Οι άνθρωποι είναι πλάσματα της συνήθειας. Είναι σημαντικό οι επικριτές να σιγήσουν ή να απομακρυνθούν. Η επιβράβευση και η αναγνώριση των ομάδων και των ατόμων προβάλλει ορατά την αξία της αποδοχής της αλλαγής και υπερνικά τον εθισμό στο κατεστημένο.

Οι ασκήσεις ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την συνειδητοποίηση της ανάγκης για αλλαγή. Πρόκειται για μια γνωστή μέθοδο ανεπίσημης επικοινωνίας στρατηγικών για την πραγματοποίηση αλλαγών και για τη συζήτηση θεμάτων που μπορεί να προκύψουν λόγω αλλαγής.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων