Διαχείριση Πόρων

Η αποδοτική και αποτελεσματική ανάπτυξη των πόρων ενός οργανισμού.

three people managing the resources they have in Catalyst team building activity Hole in One

Οι πόροι αναφέρονται στους ανθρώπους που είναι διαθέσιμοι, στα οικονομικά, τα υλικά και τον εξοπλισμό. Στη διαχείριση των project, οι πόροι είναι συνήθως περιορισμένοι και ως αποτέλεσμα χρειάζεται να γίνει η διαχείριση τους για το όταν και πώς χρησιμοποιούνται μέσω ενός σχεδίου κατανομής πόρων. Η διαχείριση όλων των πόρων σε όλη τη διάρκεια του project δε μπορεί να καθοριστεί από την αρχή εξαιτίας του άγνωστου. Ως αποτέλεσμα, η διαχείριση και ο σχεδιασμός τους είναι μια συνεχή διαδικασία σε όλη τη διάρκεια του project. Οι υπεύθυνοι των project πρέπει να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις αλλαγές των διαθέσιμων πόρων σε όλη τη διάρκεια του project και σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Τα παιχνίδια ανάπτυξης ομαδικού πνεύματος είναι ένας υπέροχος τρόπος προσομοίωσης ενός project με διασκεδαστικό και καθηλωτικό τρόπο. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες των άλλων. Σε μερικές ώρες συνειδητοποιούν πόσο περιορισμένοι είναι οι πόροι και πώς πρέπει να τους διαχειριστούν αποδοτικά για να πετύχουν.

Δείτε αυτή τη συλλογή με αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα.
Δεν μπορείτε να αποφασίσετε; Ψάχνετε κάτι διαφορετικό;

Επικοινωνήστε Μαζί μας

Σχετικές Μελέτες Περιπτώσεων